تجربه کارآفرینان

34 ساله است ولی تجربهاش از او بانویی موفق و کارآفرین ساخته است. به شغلهای مختلفی مشغول بوده و در مسیر کارآفرین شدن بازاریابی و فروش را خوب آموخته است. از گلفروشی و پرورش گل تا فروشندگی و بالاخره ساختن عروسکها و مجسمههایی تزیینی که دیدنش هر علاقهمندی را به وجد میآورد. علیه ذهبی با حمایت معاونت توانمندسازی سازمان مشارکتها و خدمات عمومی شهرداری تهران برای کسبوکارش هم جا و مکان و هم بازار فروش مهیا نموده است. او 23 شاغل دارد و علاقهمندان را آموزش میدهد و کسبوکارش را با افراد مختلف رونق میبخشد.آنچه در ذیل میآید ماحصل این گفتوگو است .
5 شهريور 1398 18:29
تجربه های جسورانه کارآفرینان بسیار شیرین و خوانــدی اســت ، انــســانهــایی که با شرایط عادی ولــی ذهنی باز و خلاق توانستهاند به این جایگاه دست یابند. تجربههایی که شنیدن آنها میتواند راهنمای بسیاری از جوانان در آغاز فعالیتشان در عرصه کارآفرینی باشد. این اهمیت سبب شد تا سازمان رفاه خدمات و مشارکتهای اجتماعی شهرداری تهران دریکی دیگر از سلسله نشستهای تجربههای جسورانه به سراغ بابک بختیاری ، موسسه شرکت بستنی زنجیرهای آیس پک برود. کارآفرین برتر ملی که باوجود داشتن مدرک کاردانی توانسته با تأسیس صدها شعبه بستنی در ایران و فعالیت در کشور جهان برای بیش از 5 هزار نفر اشتغالزایی کند. وی دوران پرفرازونشیب کارآفرینی را از بچگی آغاز کرده است و در این مسیر بدهکاری و زندان را هم به جان خریده ولی هیچگاه از پای ننشسته است. این کارآفرین ملی داشتن بدهی زیاد را بهعنوان ریسک کارآفرینی میداند و اعتقاد دارد این ریسکها لازمه ورود به کارآفرینی است .
3 شهريور 1398 9:24
امروز داشتم در کافی شاپ مورد علاقه ام کتابی می خواندم که متوجه دو نوجوان 18 ساله شدم که درباره آینده شان باهم صحبت می کردند . یکی از آنها به دوست دیگرش گفت : چند هفته دیگر از دبیرستان فارغ التحصیل می شود و بعد می خواهد بلافاصله از پاییز دانشگاهش را شروع کند. گفت، "اما نمی دانم می خواهم با زندگیم چه بکنم. الان فقط دارم با جریان پیش می روم."
8 امرداد 1396 7:48
یافتن شغل درهـــای جدیدی را برای ورود به اجتـماع برای شما باز می‌کند، ورود به یک جامعه جدید یا محیط کاری نیز باید با استفاده از فنونی که به کارمی برید موفقیت آمیز باشد و جایگاه شما را درمحیط جدید مستحکم نماید.
26 خرداد 1394 10:24
در حال حاضر مشغول به کار هستید، اما احساس می‌کنید اوضاع آن طور که باید پیش نمی‌رود. از شرایط و روند ارتقاء شغل کنونی خود رضایت ندارید و برای یافتن شغل جدید به شدت در حال تلاش هستید. هنگامی که انتظارات حرفه ای شما از شغلی که در آن قرار دارید برآورده نمی‌شود و شرایطی همانند آنچه بیان شد رخ می‌دهد. نوعی احساس طبیعی به وجود می‌آید که شمـــا را به سمت جدا شدن و رهایی سوق می‌دهد. اگرچه حضور فیزیکی در محیط کار دارید اما ذهن شما در جای دیگری است و در محیط کار متمرکز نیست.
26 خرداد 1394 10:19
مطالب بسياري در مدت زمان حضور خود در دانشگاه ميآموزيم اما مهارتهايي وجود دارند که براي موفقيت در دنياي کار بدانها نياز داريم اما در دانشگاه تدريس نميشوند. در ذيل به چهار مورد از مهم ترين مهارتهايي اشاره ميگردد که در مسير شغلي بدانها نيازمند خواهيم بود و بايد بيش از فارغالتحصيلي اين مهارتها را در خود ايجاد نماييم.
4 خرداد 1394 11:1

سایت های مرتبط