جستجو

کلمه :
جستجو در :
از تاریخ :
تا تاریخ :
فهرست طبقه بندی ها :

اخبار

اداره كل آموزش فنی و حرفه‌ای كردستان برای اولین بار در میان 30 اداره كل فنی و حرفه‌ای در كشور گواهینامه استاندارد ایزو 2005 9001دریافت كرد.
8 آبان 1379 15:13
قرار است این واحدها با همكاری سازمان بازرگانی استان لرستان تا حدود سه ماه دیگر ساماندهی شود.
8 آبان 1379 15:5
رییس سازمان آموزش‌وپرورش استثنایی كشور اذعان كرد: در حال حاضر بزرگترین مشكل توسعه آموزش و پرورش استثنایی، نوع نگرش مسوولان و آحاد مردم نسبت به معلولیت‌هاست.
8 آبان 1379 13:18
رییس سازمان آموزش‌وپرورش استثنایی كشور اذعان كرد: در حال حاضر بزرگترین مشكل توسعه آموزش و پرورش استثنایی، نوع نگرش مسوولان و آحاد مردم نسبت به معلولیت‌هاست.
8 آبان 1379 12:16

سایت های مرتبط