استخدام شركت تعاوني مهندسي و نوآوري دانشگاه شريف در تهران

تاریخ انقضا :1401/2/27

کد :113129

شركت تعاوني مهندسي و نوآوري دانشگاه شريف از افراد واجد شرايط شغل "كارشناس امور دانشجويي (ناظمه خوابگاه) و نگهبان" از طريق بررسي سوابق، مصاحبه و گزينش دعوت به همكاري مينمايد.


متقاضيان ميتوانند جهت كسب اطلاعات بيشتر به وبگاه اين شركت به آدرس زير مراجعه نمايند:

 mpco.sharif.ir (قسمت اخبار و اطلاعيه ها)

"ناظمه خوابگاه"
(يك نفر زن) - داراي حداكثر 35 سال سن تمام
- دارا بودن مدرك تحصيلي كارشناسي
- نوع كار شيفتي (به صورت 24-48)

"نگهبان"
10 نفر (فقط مرد) - داراي حداكثر 35 سال سن تمام
- دارا بودن مدرك تحصيلي كارداني يا كارشناسي
- حداقل قد 175 سانتي¬متر
- انجام خدمت وظيفه عمومي
- نوع كار شيفتي (به صورت 24-48)

                                                                                                                                                                                                                          شركت تعاوني مهندسي و نوآوري دانشگاه شريف


کلمات کلیدی : #استخدام#تهران

 

 

 

 

 

 

سازمان‌ها و شرکت‌های معتبر، که با بازارکار همکاری می‌کنند  

 

سایت های مرتبط