آگهي دعوت به همكاري بانك رفاه كارگران

تاریخ انقضا :1401/2/5

کد :112967

آگهي دعوت به همكاري بانك رفاه كارگران

بانك رفاه كارگران با استعانت از خداوند متعال، در نظر دارد به منظور تامين بخشي از نيروي انساني مورد نياز خود از ميان افراد واجد شرايط با مدرك تحصيلي كارشناسي  و كارشناسي ارشد جهت بكارگيري در مشاغل بانكدار و به منظور اشتغال در واحدهاي بانك در سراسر كشور، از طريق آزمون كتبي، مصاحبه تخصصي و رفتاري، پس از تأييد صلاحيت¬هاي عمومي (گزينش)، احراز توانايي¬ها و سلامت كامل جسماني، به صورت قراردادي  و " مزايا شامل بيمه درمان و بازنشستگي تامين اجتماعي" دعوت به همكاري مي نمايد.

متقاضيان مي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر و ثبت نام در آزمون استخدامي از تاريخ 1401/01/22 لغايت 1401/02/05 به پايگاه اينترنتي بانك رفاه كارگران به نشاني www.refah-bank.ir  مراجعه نمايند.


                                                            مديريت امور سرمايه انساني بانك رفاه كارگران
                                                                               اداره منابع انساني


کلمات کلیدی : #استخدام#تهران

 

 

 

 

 

 

سازمان‌ها و شرکت‌های معتبر، که با بازارکار همکاری می‌کنند  

 

سایت های مرتبط