استخدام 200 نفر در شركت آلوميناي ايران در قالب پيمانكار ( بهمن 1400 )

تاریخ انقضا :1400/12/29

کد :112061

بكارگيري نيروي انساني شركت آلوميناي ايران در قالب پيمانكار

شركت آلوميناي ايران در نظر دارد تعداد 200 نفر نيروي مورد نياز خود واقع در استان خراسان شمالي ، شهرستان جاجرم را از متقاضيان شهرستان جاجرم و گرمه و استان هاي خراسان شمالي، سمنان، گلستان و خراسان رضوي و از طريق برگزاري آزمون كتبي ، تأييد طب كار، مصاحبه حضوري  ( تخصصي و روانشناختي) و گزينش بر اساس برنامه زمان بندي دعوت به همكاري نمايد.
 متقاضيان داوطلب شركت در آزمون، ميتوانند جهت ثبت نام از تاريخ 1400/11/23لغايت 1400/12/03 به آدرس اينترنتي مركز آزمونهاي تخصصي دانشگاه صنعتي شريف (www.karazmoon.com )  مراجعه نموده و پس از مطالعه دقيق مفاد آگهي و با توجه به شرايط ذكر شده نسبت به ثبت نام اقدام نمايند.

واحد ارتباطات و روابط عمومي شركت آلوميناي ايران


 

 

 

 

 

 

سازمان‌ها و شرکت‌های معتبر، که با بازارکار همکاری می‌کنند  

 

سایت های مرتبط