- يك مجموعه توليدي لوازم خانگي دعوت به همكاري ميكند

تاریخ انقضا :1400/11/16

کد :111753

يك مجموعه توليدي لوازم خانگي دعوت به همكاري ميكند

راننده ماشين هاي نيمه سنگين- خودرو از طرف شركت 
حمل لوازم برقي و صوتي و تصويري و نصب آن
شورآباد
5400 حقوق ثابت + دستمزد نصب دستگاه ها براي سال 1400


تلفن: 02166404523-02166404536-02166405655
ارسال رزومه از طريق تلگرام به شماره 09122177643

نحوه تماس :
ایمیل :
شماره تماس :

 

 

 

 

 

 

سازمان‌ها و شرکت‌های معتبر، که با بازارکار همکاری می‌کنند  

 

سایت های مرتبط