استخدام هلدينگ دارويي معتبر براي دفتر مركزي (تهران) و كارخانه (ساوه)

تاریخ انقضا :1400/12/29

کد :111687

هلدينگ دارويي معتبر براي دفتر مركزي (تهران) و كارخانه (ساوه) نيازمند نيروي هاي متخصص با شرايط ذيل مي باشد:

1- مدير مالي/ رئيس مالي با تحصيلات حداقل ليسانس و سابقه كار مرتبط در شركت هاي داروسازي (دفتر مركزي- تهران)

2- مدير فروش/ كارشناس فروش با تحصيلات حداقل ليسانس و سابقه كار مرتبط در شركت هاي داروسازي (دفتر مركزي- تهران)

3- مدير ماركتينگ/ كارشناس ماركتينگ با تحصيلات حداقل ليسانس و سابقه كار مرتبط در شركت هاي داروسازي (دفتر مركزي- تهران)

4- مدير بازرگاني مجرب مسلط به فرآيندهاي خريد داخلي، خارجي، فروش و صادرات با تحصيلات حداقل ليسانس و سابقه كار مرتبط در شركت هاي داروسازي (دفتر مركزي- تهران)

5- كارشناس بازرگاني خارجي با تحصيلات حداقل ليسانس و سابقه كار مرتبط در شركت هاي داروسازي (دفتر مركزي- تهران)

6- مدير اداري/ كارشناس اداري با تحصيلات حداقل ليسانس و سابقه كار مرتبط در شركت هاي داروسازي (دفتر مركزي- تهران)

7- كارشناس واحد فناوري اطلاعات با تحصيلات حداقل ليسانس و سابقه كار مرتبط در شركت هاي داروسازي (دفتر مركزي- تهران)

8- مدير توليد/ كارشناس توليد با تحصيلات حداقل ليسانس و سابقه كار مرتبط در شركت هاي داروسازي (كارخانه- ساوه)

9- مدير آزمايشگاه/ كارشناس آزمايشگاه با تحصيلات حداقل ليسانس و سابقه كار مرتبط در شركت هاي داروسازي (كارخانه- ساوه)

10- مدير انبار/ كارشناس انبار با تحصيلات حداقل ليسانس و سابقه كار مرتبط در شركت هاي داروسازي (كارخانه- ساوه)

11- كارشناس برنامه ريزي با مدرك با تحصيلات حداقل ليسانس و سابقه كار مرتبط در شركت هاي داروسازي (كارخانه- ساوه)

12- كارشناس اداري و منابع انساني با تحصيلات حداقل ليسانس و سابقه كار مرتبط در شركت هاي داروسازي (كارخانه- ساوه)

13- كارگر بخش فني با سابقه كار مرتبط (كارخانه- ساوه)

14 - مدير كارخانه با تحصيلات و سوابق مرتبط در شركت هاي دارويي ( كارخانه - ساوه ) 

خواهشمنداست رزومه هاي خود را با درج عنوان شغلي به ايميل ذيل ارسال فرماييد.

Email: job.recruitment1400@gmail.com


 

 

 

 

 

 

سازمان‌ها و شرکت‌های معتبر، که با بازارکار همکاری می‌کنند  

 

سایت های مرتبط