يك شركت معتبر در استان البرز از واجدين شرايط آقا در هشت عنوان شغلي دعوت به همكاري مي نمايد

تاریخ انقضا :1400/9/30

کد :109900

 يك شركت معتبر در حومه كرج از واجدين شرايط آقا با حداكثر سن 35 سال، داراي كارت پايان خدمت و فارغ التحصيل از دانشگاه هاي معتبر دعوت به همكاري مي نمايد.
علاقه مندان مي توانند رزومه خود را به آدرس ايميل resume1393@chmail.ir ارسال نمايند.

1- رشته تحصيلي فيزيك_كليه گرايش ها_ ليسانس/فوق ليسانس

2- رشته تحصيلي فوتونيكفوق ليسانس

3- رشته تحصيلي صنايع _كليه گرايش ها_ ليسانس/فوق ليسانس

4- رشته تحصيلي مكانيك _ كليه گرايش ها_فوق ليسانس/ ليسانس

5- رشته تحصيلي متالوژي _شناسايي مواد_فوق ليسانس

6- رشته تحصيلي  برق _ الكترونيك _فوق ليسانس/ ليسانس

7- رشته تحصيلي مديريت _دولتي، اجرايي، بازرگاني_فوق ليسانس/ ليسانس

8- رشته تحصيلي  حقوق_  فوق ليسانس/ ليسانس


 

 

 

 

 

 

سازمان‌ها و شرکت‌های معتبر، که با بازارکار همکاری می‌کنند  

 

سایت های مرتبط