ویدئو

نشریه بازار کار 1234 منتشر شد
30 مهر 1400 18:44
برای برخی از کسانی که تحت پوشش تامین اجتماعی هستند این پرسش وجود دارد که آیا اضافه کار آنها برحقوق بازنشستگی تاثیر دارد یا خیر؟ دراین ویدئو آقای محمد حسن زدا قائم مقام سازمان تامین اجتماعی به تشریح این موضوع پرداخته اند.
24 دی 1398 14:4
محمد حسن زدا قائم مقام سازمان تامین اجتماعی درمورد مشاغل سخت و زیان آور و مرجع تشخیص آنها دراین ویدئو توضیح داده اند.
8 دی 1398 14:1
افراد در دستگاه ها و صنوف مختلف تحت پوشش بیمه سازمان تامین اجتماعی هستند؟ بازنشستگی آنها چه تفاوتی دارد، محمد حسن زدا قائم مقام سازمان دراینمورد مطالبی ایراد کرده اند.
2 دی 1398 10:7
دراین ویدئو قائم مقام سازمان تامین اجتماعی درمورد نحوه پوشش بیمه ای پدر و مادر بیمه شدگان توضیحاتی ارائه نموده است
16 آذر 1398 15:22
سازمان بیمه تامین اجتماعی ، به کلیه بیمه شدگان خود دفترچه تامین اجتماعی اعطا می نماید .
10 آذر 1398 12:3
برخی از کارفرمایان در بدو استخدام از نیروی جدید تعهداتی کتبی مبنی براخذ کلیه حقوق قانونی و سایرموارد می گیرند تا از تعهدات قانونی خود فرارکنند .به کارجویان توصیه می شود دراینمورد دقت کنند .
28 آبان 1398 12:50
بیکار از نظر قانون بیمه بیکاری ، بیمه شده‌ای است که بدون میل واراده بیکار شود و آماده به کار باشد.
13 مهر 1398 13:50
دراین گزارش نگاهی داریم به گوشه هایی ازمراسم امضای این قرارداد.
11 مهر 1398 12:53
دراین ویدئو توضیحاتی درمورد نحوه تعیین حق بیمه حرف و مشاغل آزاد و اختیاری توسط آقای محمد حسن زدا ارائه شده است .
4 مهر 1398 10:12

سایت های مرتبط