راهکارهاي موفقیت در جستجوي شغل جدید

آشنایی با
راهکارهاي موفقیت در جستجوي شغل جدید


سوال بپرسيد

ســــــوال پرسيدن در مورد موضوعي که از آن بي‌اطلاع هستـــــــيد حائز اهميت است. اين کار باعث صـــــــــرفه‌جويي در زمان شـــده و به شمــــــا کمک مي‌کند به جاي آنکه مدتي طولاني سردرگـــــــم باشيد کارهـــــــاي بيشتري را به اتمـــــــــام برسانيد. از سوال پرسيدن خجالـــت نکشيد. مديران و همکاران شما درک مي‌کنند که بـــــــراي تطبيق و هماهنگي با کار و فرآيند شرکت به زمان احتياج داريد.

 

انجام کارهاي شخصي در محل کار را به حداقل برسانيد

طي ماه‌هاي اوليه شـــــروع کار جديد بايد توجه خود را کاملاً به نقش‌ها و مسئوليت‌هايتان معطوف کنيد و از کارهــــاي حاشيه‌اي و شخصي كه تمركز شما را در کار جديد از بين مي‌برد بپرهيزيد.

 

به موقع درمحل كارخود حاضر شويد و به موقع محل کارخود را ترک کنيد

نکتـــــــــه حياتي براي آنکه در اولين برخورد تاثير خوبي از خود به جــــــــاي بگذاريد، وقت شناسي است. در زمان مقـــــرر سر کــــــــار خــــود حاضر باشيد ، از اتلاف وقت خودداري كنيد و اگر زماني براي نماز يا نهارشما اختصاص داده شــــــــده به آن توجه كنيد و به موقع درمحل كارخود حضــــــــــور يابيد. در صورت نياز زمان اضافي به کار خــــــــود اختصاص دهيد تا نشان دهيد به شغلي كه انتخاب کرده‌ايد علاقه داريد.

 

برقراري ارتباط

 از برقراري ارتباط با سايرين نهراسيد. ممکن است در ابتدا در کار جديدتان کمي احساس ترس و نا امني کنيد اما با گذشت زمان و ضمن گفتگو با همکاران، خود را به آن‌ها مي شناسانيد و تعاملات و مناسبت‌هايي که براي کارتان لازم داريد را بدست مي‌آوريد.

 

نکته‌برداري

يادداشت برداري کنيد.اين بهترين راه براي سازمانـدهي خود و کارهايتان به صورت روزانه است.تا زمانيکه با روند شغل جديدتان آشنا شويد، علاوه بر انجام درست‌کار، کارهاي ديگري مانند پيدا کردن محل سکونت و يافتن بهترين مسير براي رسيدن به محل کار وجود دارند. با يادداشت‌برداري از کارهايتان به عنوان کارهاي شخصي و کارهاي مرتبط با شغل به امورتان نظم مي‌بخشد.

 

رفتار و نگرش

 آخرين موضوع که البته موضوع کم اهميتي هم نيست، رفتار و نگرش شماست. با ارزش‌ترين ويژگي شما در شغل جديد مثبت انديشي شماست و ديگران نيز به اين موضوع توجه مي‌کنند. يک عضو جديد مشتاق و پر انرژي هميشه به راحتي در تيم پذيرفته مي‌شود.

 

الناز طالب زاده 


چاپ | ارسال به ديگران

سایت های مرتبط